Welkom, bezoeker! [ Registreer | Inloggen

Plaats een advertentie

Disclaimer en Voorwaarden

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld.

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door StartBewijsHulp.nl. Wij houden deze website zo actueel mogelijk, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Externe informatie

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van deze website toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Overdragen startnummers

Het overdragen van startnummers of startbewijzen geschied op eigen risico en met inachtneming van de regels die gelden zoals de desbetreffende organisatie in hun algemene voorwaarden hebben opgesteld. StartBewijsHulp.nl is ten nimmer verantwoordelijk voor het niet nakomen van de afspraken tussen aanbieder en zoekende en voor eventuele uitsluiting van deelname indien de desbetreffende organisatie, mits noodzakelijk, niet in kennis is gesteld van de overdracht.

Inhoud advertenties

Een advertentie mag in geen geval discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
Tevens is het niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf of evenement.
Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden of gevraagde startbewijs.
StartBewijsHulp behoudt zich het recht om advertenties die niet voldoen aan deze richtlijnen eenzijdig en zonder te communiceren te verwijderen.

Privacy

De gegevens van bezoekers van deze site worden door StartBewijsHulp.nl gelogd, maar nooit doorgegeven aan derden. De berichten feed op onze website is openbaar en wordt onder andere gebruikt om de geplaatste berichten via ons twitter kanaal te publiceren. Lees onze complete privacy verklaring hier

Onze gratis dienst wordt mogelijk gemaakt door uw steun.

× Mijn veilige donatie
Periode
Bedrag
Ander bedrag
Persoonlijke info
Ik doneer anoniem


Powered by Whydonate

Statistieken

  • 237bezoekers vandaag:
  • 1179bezoekers gisteren:
  • 1Bezoekers op dit moment online: